Nazorgformulier/Slaapcheck

Er vinden na afloop van een Saraja Slaapcursus of een Personal Slaapcoachingstraject 3 (telefonische) nazorgmomenten/follow-up momenten plaats van ongeveer 15 minuten (na 1 maand, na 3 maanden, na 6 maanden), waarbij ‘het Nazorgformulier/ de Slaapcheck’ wordt ingezet.

HOE WERKT HET

Vul tijdens het nazorgmoment/follow-up-gesprek het nazorgformulier/de slaapcheck in. Het formulier behandelt de volgende aandachtsgebieden:
 • slaapproblematiek
 • gewoonten-gedrag
 • ontspanning
 • gedachten
 • leefstijl

 

Neem alle vragen met de cliënt door. Houd ook de 'Slaapevaluatie', het 'Beter Slapen Plan' en het 'Beter Slapen Leefstijlprogramma' van de betreffende cliënt bij de hand zodat je scherp bent op de persoonlijke aandachtsgebieden.
De vragen kunnen met [ja] of [nee] beantwoord worden. Na elke vraag is er ruimte voor een eventuele toelichting. 

LET OP!

Zodra er ergens [nee] is geantwoord betreft het een aandachtsgebied. Kijk of je de betreffende cliënt met een passend advies een stimulans in de goede richting kunt geven. Denk daarbij altijd aan de basisregels voor een goede nachtrust:
 • vaste bedtijden - regelmatig slaapritme
 • stimuluscontrole: opstaan 's nachts als je langer dan 20 minuten wakker ligt of als het wakker liggen gaat frustreren
 • uitbouwen van de slaaptijd adhv SE-score tot de ideale slaaptijd gevonden is
 • dagelijkse ontspanning
 • reflectiemomenten
 • slaaphygiëne

 

 

Start hier met het formulier...