Slaap en Vitaliteit Test

Deze Slaap en Vitaliteit Test is bedoeld om te screenen of je slaapproblemen hebt die jouw vitaliteit negatief beïnvloeden, waardoor dit komt en welke mogelijkheden er zijn om je slaap te verbeteren. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

HOE WERKT HET

De Slaap en Vitaliteit Test bestaat uit een vragenlijst met 5 pagina's. Beantwoord alle vragen met [ja] of [nee] en vul overige gevraagde gegevens in. Als iets niet op jou van toepassing is kun je [nee] aanvinken. Aan het eind van elke pagina is er ruimte voor een eventuele toelichting.

LET OP!

Direct nadat je op de verzendknop hebt gedrukt krijg je een melding in je beeldscherm dat jouw Slaap en Vitaliteit Test succesvol verzonden is. Zo niet, controleer dan even of je alle verplichte velden wel ingevuld hebt en verzend opnieuw. Zijn er problemen tijdens het invullen of bij de verzending, dan kun je via de chatfunctie contact met ons opnemen.

VERDER

Het is bewust dat overwegend ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden mogelijk zijn. De test nodigt je daarmee uit tot het maken van de meest passende keuze, tot het geven van het meest passende antwoord. Uiteraard kunnen de vragen meer genuanceerde antwoorden kennen. De Slaap en Vitaliteit Test is een eerste aanzet tot nadere verdieping, bewustwording en inzichten. In een persoonlijke nabespreking brengen we graag de juiste nuances aan.
Binnen circa 5 werkdagen ontvang je per e-mail jouw slaaprapport met een terugkoppeling en persoonlijk advies op basis van jouw Saraja Slaap en Vitaliteit Test. En een uitnodiging voor de persoonlijke nabespreking, het feitelijke slaapconsult.

 

© Copyright 2013 Saraja Coaching Je hebt van ons toegang gekregen tot deze Slaap en Vitaliteit Test omdat je hebt gekozen voor deelname aan ons Slaapconsult of aan onze Workshop. Je mag dan ook enkel met dit doel gebruik maken van de Slaap en Vitaliteit Test en het is uitdrukkelijk niet toegestaan (delen van) de Slaap en Vitaliteit Test te kopiëren, verspreiden of op een andere manier te gebruiken, openbaar te maken of te misbruiken.

 

Dan kun je nu met de test beginnen, veel succes!

Jouw naam
Datum vandaag