SCORE HOGER DAN 10

Een score hoger dan 10 is een signaal dat er mogelijk sprake is van een slaapstoornis, een medisch en/of een psychisch probleem. Het is dan ook raadzaam te onderzoeken wat de oorzaak is van je slaapprobleem. Hoe hoger de score, hoe dringender dit advies is.

11-12: Mild overmatige slaperigheid overdag
13-15: Gematigd overmatige slaperigheid overdag
16-24: Ernstig overmatige slaperigheid

Wil je te weten komen over hoe slapen werkt en wat jij kunt doen om je slaap te verbeteren, dan kun je HIER het webinar 'Slaap je fit' terugkijken! (wachtwoord: Zorg met aandacht)