SOMS IS ER EEN ANDERE OORZAAK...

Kennis over slaap en slaapproblemen is van belang om oorzaken van vermoeidheid overdag en slapeloosheid in de nacht te ontdekken. Zodat adequate behandeling kan worden ingezet. Want de Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnie (CGT-I) alleen is niet altijd toereikend genoeg om slaapproblemen op te lossen. Bij Saraja Slaapcursus zijn we daar bedacht op. En verwijzen wij door als we andere oorzaken vermoeden die (ook) een rol spelen, bijvoorbeeld naar een gespecialiseerde slaapkliniek.

Bij het blootleggen van de redenen voor  de slapeloze nachten speelt voorlichting een belangrijke rol. Hieronder behandelen we dan ook kort de belangrijkste slaapstoornissen die wij in de dagelijkse praktijk tegenkomen.

SNURKEN EN SLAAPAPNEU

Snurken is meestal niet gevaarlijk, maar kan wel heel vervelend zijn. Zo kan je partner zich bij jou beklagen over je nachtelijk snurken. Maar het kan ook zijn dat je als snurker er zelf wel degelijk hinder van ervaart, omdat je er onrustig door slaapt of 's ochtends vermoeid wakker wordt. Anders wordt het als anderen ooit ademstops bij je hebben opgemerkt terwijl je slaapt. In dat geval is het raadzaam een screening naar slaapapneu te laten plaatsvinden. Want slaapapneu is een slaapstoornis waar je meestal zelf geen erg in hebt. Maar het kan een ernstige bedreiging voor de gezondheid zijn.

RESTLESS LEGS

RLS komt meestal in de avonduren voor en kenmerkt zich door een onbedwingbare drang de benen te bewegen waardoor men niet kan slapen. RLS gaat vaak gepaard met PLMD. Hierbij vinden tijdens de slaap bewegingen van de benen plaats, wat tot een verstoring van de slaap kan leiden, maar niet altijd het geval hoeft te zijn. Pijn in de benen bij het ontwaken is hierdoor wel te verklaren. Het is raadzaam om met deze klachten naar uw huisarts te gaan en RLS/PLMD te laten onderzoeken. Klik hier voor meer informatie en een RLS-zelftest

NACHTMERRIES

Nachtmerries zijn extreem angstige dromen met zeer negatieve emoties waaruit de dromer meestal wakker schrikt. Door deze angstdromen slaap je slecht en ben je de volgende dag vaak vermoeid. Denk je dat jij last hebt van nachtmerries? Doe dan hier de zelftest. Je vindt er ook verdere informatie. Om weer rustiger te slapen kan slaapcoaching je helpen. In sommige gevallen is het raadzaam bij de huisarts te vragen naar een slaaponderzoek, zeker als je dromen gepaard gaan met lichamelijke activiteit. Er zou dan namelijk sprake kunnen zijn van een REM-slaap gedragsstoornis (RBD = REM sleep Behavior Disorder ) of een andere parasomnie. Parasomnieën kenmerken zich door ongewenst gedrag tijdens de slaap. Normaal gesproken zijn tijdens de droomslaap de meeste spieren volledig slap. Bij RBD gebeurt dit niet, waardoor de patiënt die hieraan lijdt zijn droom als het ware gaat uitbeelden en zichzelf of de bedpartner kan verwonden.

BRUXISME

Bruxisme ofwel “tandenknarsen” is het beste te omschrijven als het met geweld over elkaar heen schuiven van tanden en kiezen. Het merendeel geschiedt ’s nachts, en dan meestal in de vorm van knarsen (ook wel slaapbruxisme genoemd). Knarsen wordt ontdekt doordat je er zelf achter komt, doordat je kiezen of kauwspieren pijnlijk worden. Het kan ook dat jouw partner jou erop op wijst dat je ’s nachts wel heel erg veel kabaal maakt door het knarsen. Ook kan je tandarts het signaleren, doordat hij een abnormale slijtage aan je gebit waarneemt. De wetenschap van nu stelt echter dat de diagnose bruxisme door middel van een speciaal “slaaponderzoek” pas echt objectief is vast te stellen. Naast slaapcoaching voor het verkrijgen van een betere nachtrust kan je tandarts een plastic bitje aanmeten. De kaakfysiotherapeut kan helpen als er sprake is van pijn in de kauwspieren en bewegingsbeperking.

NYCTURIE

Als je slaap wordt verstoord omdat je er geregeld uit moet ’s nachts om te plassen, kan het zijn dat je last hebt van nycturie. Medische aandoeningen kunnen hier de oorzaak van zijn, of bepaalde medicijnen. Maar je kunt ook nycturie krijgen als je 's avonds voor het slapen gaan veel drinkt. Hierdoor moeten de nieren 's nachts overuren draaien. Behandeling kan gewenst zijn. Soms helpt een dagboekje. Hiermee krijg je inzicht in je leef- en drinkpatroon. Als blijkt dat je drinkgedrag de aanleiding is voor de nachtelijke toiletbezoekjes, kun je dit veranderen. Als nycturie het gevolg is van een andere aandoening, zal het verdwijnen als die aandoening wordt behandeld. Neem hiervoor contact op met je huisarts of uroloog.

TINNITUS

Tinnitus kan een zware geestelijke belasting zijn. Belangrijk is de acceptatie ervan en het leren omgaan met deze aandoening. Door bijvoorbeeld meditatie, mindfulness en aandachtsoefeningen kan geleerd worden om de focus te verleggen, waardoor er mee te leven valt. Aan de Universiteit Maastricht (UM) is een therapie ontwikkeld. De tinnitus kan verlicht worden door het geluid te maskeren. Diverse hulpmiddelen tegen tinnitus zijn gebaseerd op de gedachte dat wie het tinnitusgeluid maskeert met tegengeluid, de aandacht van de tinnitustoon afleidt. Dan wordt de tinnitustoon minder ‘hoorbaar’. Dit tegengeluid kan worden geboden in de vorm van ‘witte ruis’.

NARCOLEPSIE

Slaperigheid overdag is het meest op de voorgrond staande symptoom van narcolepsie. Mensen voelen zich elke dag slaperig, vooral als ze niet actief bezig zijn. Narcolepsie is een aandoening die veroorzaakt wordt door een ontregeling van het normale slaap/waakpatroon. Narcolepsie komt niet heel vaak voor, maar is zeker niet zeldzaam. Klik hier voor meer informatie over narcolepsie. Mocht je na het lezen van de info het idee hebben dat je inderdaad te maken zou kunnen hebben met narcolepsie, raad ik je aan (via je huisarts) contact op te nemen met één van de narcolepsie expertisecentra in Nederland.

 

BEKEND VAN...

VRAAG OVER JOUW SLAAPPROBLEEM...

Vraag jij je af waarom jij slecht slaapt? Wat bij jou de oorzaak is van je slaapprobleem? Wat je eraan kan doen om je slaap te verbeteren? Stel je vraag hier, wij willen je graag op weg helpen!

verplicht in te vullen