HET KAN JE GEZONDHEID SCHADEN...

Snurken is meestal niet gevaarlijk, maar kan wel heel vervelend zijn. Zo kan je partner zich bij jou beklagen over je nachtelijk snurken. Maar het kan ook zijn dat je als snurker er zelf wel degelijk hinder van ervaart, omdat je er onrustig door slaapt of 's ochtends vermoeid wakker wordt. Anders wordt het als anderen ooit ademstops bij je hebben opgemerkt terwijl je slaapt. In dat geval is het raadzaam een screening naar slaapapneu te laten plaatsvinden. Slaapapneu is een slaapstoornis waar je meestal zelf geen erg in hebt. Maar het kan een ernstige bedreiging voor de gezondheid zijn. A-pneu betekent letterlijk ‘geen lucht’. Officieel heb je een apneu in je slaap als je langer dan 10 seconden niet ademt. Als het niet te vaak voorkomt en niet te lang duurt hoeft dit geen probleem te zijn. Het lichaam reageert met een reflex waardoor de adem weer op gang komt. Maar stokt de adem te vaak, dan is dit een serieus probleem.

OORZAAK SNURKEN

Op snurken rust niet enkel een groot taboe, het is ook vaak een onderschat probleem in sociale situaties. Uit wetenschappelijk onderzoek zijn meer problemen rondom snurken geconstateerd, waar de snurker vaak zelf geen weet van heeft, zoals concentratieverlies en vermoeidheidsklachten. Gelukkig valt aan snurken vaak heel eenvoudig iets te doen. Het is dan allereerst belangrijk de oorzaak van het snurken te achterhalen. Daarbij is van belang ook naar je leefstijl te kijken, want minderen van alcohol, wanneer nodig afvallen, koffie minderen en stoppen met roken kunnen snurken en apneus doen verminderen.

OPLOSSINGEN

Bovendien kan een (huisstofmijt)allergie of hooikoorts een oorzaak van snurken zijn. Dit kan voor een verstopte neus zorgen, de neusholtes kunnen opzwellen, waardoor de bovenste luchtwegen vernauwen. Deze vernauwing van de luchtwegen kan het risico op snurken en apneus vergroten. Spoelen met een neusdouche kan dit voorkomen.
Als een slechte neusademhaling je slaap verstoort kun je dit verhelpen met NoseTubes. Het gebruik van de NoseTubes kan ervoor zorgen dat je minder snurkt, weer dieper gaat slapen en uitgeruster wakker wordt, waardoor je je overdag weer fitter voelt. Ook bij lichte apneuklachten kunnen de NoseTubes een oplossing zijn.
Wanneer het snurken vooral plaatsvindt als je op je rug slaapt, is een Slaap Positie Trainer een oplossing. De Slaap Positie Trainer wordt met een band op de borst gedragen, registreert wanneer je op je rug draait en gaat dan zachtjes trillen. Dit zet jou ertoe aan om onbewust van slaaphouding te veranderen.

SLAAPAPNEU LEIDT TOT SLECHTER FUNCTIONEREN

Anders wordt het wanneer je 's nachts wel eens wakker wordt door een verstikkend gevoel of als anderen ademstops bij je hebben opgemerkt. Dan is het zaak dit heel serieus te nemen. Niet alleen omdat je door de ademstilstanden niet goed in een diepe slaap komt en dit tekort aan kwalitatieve slaap merkbaar is overdag. Mensen met slaapapneu klagen vaak over concentratieproblemen, prikkelbaarheid en extreme slaperigheid overdag. Maar meer nog omdat slaapapneu schadelijke gevolgen kan hebben voor je gezondheid.  

GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID

Tijdens een ademstilstand vindt er geen zuurstoftoevoer plaats in het lichaam, waardoor verschillende organen aangetast kunnen worden. Wanneer ernstige slaapapneu niet behandeld wordt kan dit op den duur leiden tot bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, obesitas, diabetes, hersenbloedingen en hart- en vaatziekten.

BIJ TWIJFEL LAAT JE SCREENEN

Herken je symptomen als snurken, ademstops, een verstikkend gevoel ’s nachts, hoofdpijn en een droge mond bij het wakker worden, alsook extreme slaperigheid overdag? Komen de klachten je bekend voor of heb je wel eens van iemand gehoord dat je adem stokt in de nacht? Twijfel dan niet, maar vul de "Snurken Vragenlijst en Slaapapneu Risico Screening" in. Je ontvangt vervolgens binnen 2 werkdagen de uitslag van de test. Voor de behandeling van snurken, maar zeker bij een verhoogd risico op slaapapneu, kunnen wij je desgewenst doorverwijzen naar de Snurkpoli.

Snurkpoli Behandeling Snurken en Apneu

Symptomen die kunnen wijzen op slaapapneu:
  • (Luid) snurken
  • Ademstops gedurende de nacht
  • Een verstikkend gevoel 's nachts
  • Hoofdpijn en droge mond in de ochtend
  • Niet uitgerust wakker worden
  • Snel geïrriteerd
  • Extreme slaperigheid overdag

NADER ONDERZOEK EN BEHANDELING

Saraja Slaapcursus werkt samen met de Snurkpoli voor onderzoek en behandeling van snurken en slaapapneu. Een comfortabele en effectieve oplossing om snurken en slaapapneu te behandelen is een op maat gemaakte beugel die alleen tijdens het slapen wordt gedragen, het zogenaamde Mandibulair Repositie Apparaat (MRA-beugel). Deze MRA-beugel duwt de onderkaak en tong licht naar voren waardoor de luchttoevoer weer wordt hersteld en zachte weefsels niet langer kunnen trillen. Snurken en ook apneu zijn dan verleden tijd. Bij tot 30 apneus per uur is een MRA-beugel effectief. Wanneer er sprake is van ernstige slaapapneu zal behandeling met een CPAP-apparaat (Continuous Positive Airway Pressure) noodzakelijk zijn.
Via de Snurkpoli kun je nader onderzoek laten verrichten naar slaapapneu. Als uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van slaapapneu wordt behandeling met een MRA-beugel volledig vergoed. Uiteraard verstrekt de Snurkpoli je vooraf alle informatie, ook over de vergoedingsmogelijkheden.